Anglicky kvalitně a s humorem

Bojíte se maturity? Don´t worry :)) my vám pomůžeme.

24.01.2019 11:31

Znalost gramatiky je základem pro úspěšné zvládnutí všech částí didaktického testu z anglického jazyka. 

Při přípravě na ústní část testu, zvláště při popisu obrázku, upozorňujeme studenty  na správné použití různých gramatických forem: přítomného času průběhového, modálních sloves, různých forem vyjádření pravděpodobnosti.  Studenti rádi používají své vlastní obrázky z Facebooku či Instagramu, větší emoční zaangažování jim pomáhá zautomatizovat si použité gramatické struktury.

písemné části dochází k častějšímu použití určitých gramatických forem při jednotlivých zadáních, např. přítomného času průběhového  při psaní pohledu, předpřítomného času u neformálního e-mailu. Studenti si procvičují psaní různých forem textů doma, posílají své práce e-mailem ke kontrole a ty se jim zrevidované s komentářem vrací zpátky.  V individuálních lekcích se pak můžeme věnovat častým a opakujícím se chybám, znakům jednotlivých stylů psaní apod.  Snažíme se také studenty motivovat k použití synonym, složitějších spojek a náročnějších slovesných vazeb.

poslechové části může studentům pomoci se zorientovat odpověď na základní otázku – v jakém čase se děj odehrává? V přítomném, minulém, nebo budoucím?  Správná odpověď je také často formulována ve stejném čase jako otázka :)).

V části čtení a jazyková kompetence je často nutné studentům pomoci s porozuměním složitých souvětí a s častým použitím trpného rodu. Složité bývají také různé předložkové a slovesné vazby.

Individuální lekce jsou pro přípravu na maturitu velice vhodné. Na začátku můžeme studenta otestovat a odhalit jeho silné a slabé stránky.  Poté je možné připravit individuální plán, který pomůže studentovi zkoušku úspěšně složit. Nevěnujeme se opakování všech znalostí, ale procvičujeme to, co konkrétní student nejvíce potřebuje.

Nenechávejte přípravu na maturitu na poslední chvíli. Vyhnete se tak stresu a budete se moci v klidu věnovat ostatním předmětům.  Domluvte si bezplatnou konzultaci na t.č. 603961617, one2onejs@seznam.cz nebo nám pošlete zprávu přes FB.

 

Kontakt

One2one Jazykový klub

one2onejs@seznam.cz

Švabinského 39
Praha 4 - Chodov
14900

+420603961617

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode